Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Szuhányi címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Szuhányi család címerével foglalkozik.


hiripi és ivácskói Szuhányi[szerkesztés]

A család Nyitra vármegyéből származik, Szuhány községből, később Bars, Bereg és Szabolcs vármegyékbe is átszármazott. Szatmár vármegyébe gróf Károlyi Sándor kedves embere és tanácsosa, Márton telepedett le, a ki 1718-ban kapott czímeres nemes-levelet III. Károlytól. A czímerszerző 1718-ban és 1727-ben Szatmár vármegye főjegyzője, 1732-ben alispánja. Neje Perényi Éva bárónő volt és fiai Antal és I. László 1765-ben királyi adományt nyernek Hiripre, melyen kívül még Csenger és Ivácskó községekben volt birtokos. A nemességét 1719-ben Bars vármegyében is kihirdették. Tagjai közűl Márton, a Rákóczi-féle szabadság harcz alatt Károlyi Sándor generális kedvelt embere. - Fia I. László, Szatmár vármegye alispánja, Antal pedig m. kir. testőr volt. - I. László fia János testőr, majd Szatmár vármegye főjegyzője és alispánja, később kerületi táblabíró Debreczenben. - Fiai közül I. Ferencz Szatmár vármegye főszolgabírája, ennek fia Lajos is szolgabíró volt. - II. László fia Mór, szintén szatmár-vármegyei szolgabíró. - Ferencz, a múlt század ötvenes éveiben szatmár-vármegyei főszolgabíró. II. Ferencz, volt orsz. képviselő, jelenleg csengeri birtokos.

Czímer: kékben, zöld mező fölött, leveles, aranykoronán haránt keresztben átdugott egyenes kard és vörös zászló. Sisakdísz: pánczélos, 3 vörös strucztollas, nyíltsisakos vitéz, jobbjában arany jogart tart, balját csípőjén nyugtatja. Takarók: vörösezüst, kékarany.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs