Címerhatározó/Szentkirályi címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Szentkirályi család címerével foglalkozik.


érszentkirályi Szentkirályi[szerkesztés]

Szent-Királyi. (Érszentkirályi).

Középszolnok vármegyéből származik és a múlt század elején telepedett át Szatmár vármegyébe is, a hol Érkörtvélyesen birtokos. A család már 1352-ben kapott adományt Érszentkirályra. Tagjai közül sokan viseltek alispáni és más megyei tiszteket a régi Középszolnok vármegyében. - Zoltán, orsz. képviselő, zsibói plébános. - Tivadar, kinek a kezén van a családi birtok, a debreczeni keresk. és iparkamara alelnöke, kereskedelmi ülnök stb.

Czímer: kékben könyöklő pánczélos kar, kardot tart, átütött török fővel. Sisakdísz: kardot tartó aranyoroszlán, növekvően. Takarók: vörösezüst, kékarany.[1]

Szentkirályi. Méhészen [Abaújban] tünt föl 1470-ben. (Cs.)[2]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs