Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Szőke címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Szőke , Szeőke családok címerével foglalkozik.


óvári Szeőke[szerkesztés]

Szatmár és Ugocsa vármegyékben van elterjedve és Udvari, Zsarolyán, Sárközújlak, Avasújfalu, Felsőfalu, Lekencze, Kányaháza, Túrvékonya, Apa, Patóháza, Ugocsában pedig Péterfalva és Fertősalmás községekben volt és ma is birtokos. Mihály Báthory Istvántól kapott czímeres nemes-levelet, melyet 1568-ban Miksa király megerősített. Nevét itt Zewke alakban írták. Tagjai közűl Sámuel 1600 táján megyei esküdt. - Albert a XVII. század vége felé főszolgabíró. - I. Zsigmond, II. Rákóczi Ferencz hadnagya. - Lajos, 1830 körül tábla bíró. - II. Zsigmond, ugyanakkor ügyvéd és több vármegye táblabírája. - Károly 1830 körül táblabíró, majd főszolgabíró, 1848-49-ben segédkormánybiztos. - Barnabás, 1848-49-ben, 16 éves korában a nagybányai térparancsnokságnál a 105-ik zászlóalj őrmestere, később a vármegye főmérnöke, 1873-ban a miniszteriumba beosztva. Jelenleg udvari birtokos. - Kálmán, 1864-ben főszolgabíró, majd törvényszéki bíró. - Bálint, 1889-ben zilahi törvényszéki elnök. - István debreczeni kir. főügyész-helyettes. - Bálint cs. és kir. kamarás, honvédhuszár-kapitány. - III. Zsigmond, a hg. Koburg-féle uradalom tiszttartója. - Sándor, tartalékos hadnagy, udvari birtokos.

Czímer: kékkel és aranynyal vágva, melyben aranynyal és kékkel vágott griff ágaskodik, jobbjában görbe karddal. Sisakdísz: aranynyal és kékkel felváltva vágott két elefántormány között czölöpösen álló vörösmezű kar, kardot tart. Takarók: kékarany.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Szőke 1652[szerkesztés]

Huszty András 1652. április 27., Bécs III. Ferdinánd nemesség és címer általa: testvérei Mihály, Pál, anyai rokona Szőke István

P 80 Csicseri letét 1652

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]


Szőke 1831[szerkesztés]

Sz. Sámuel Arad vármegyei főjegyző 1831 július 29-én nyert címeres nemeslevelet I. Ferencz királytól, melyet még ugyanez év december 7-én hirdettek ki Arad vármegyében. Ugyanakkor Repszeg községre nyert királyi adományt s azóta a család az »Alsó-Repszegi« előnévvel él. Tagjai közül Sámuel 1831-ben Arad vármegye főjegyzője és táblabírája. Károly 1848-ban és 1861-ben Arad vármegye alispánja, majd 1848-ban és 1861-ben a pécskai kerület képviselője. II. Károly királyi ítélőtáblai bíró, Módoson lakik. Címer: ezüstben, aranysujtásos, kék ruhás, magas kucsmás magyar vitéz, jobbjában kivont kardot tartva, a kardon átütött török fővel. Sisakdísz: csőrében aranytollat tartó ezüstszürke sirály. Takarók: kékarany-veresezüst.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még: