Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Száraz címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Száraz család címerével foglalkozik.


Száraz Györgyöt III. Károly király, mint királyi személynökét 1731. március 2-án királyi adománylevelében a családi birtokjogában megerősítette, s a királyi háznak tett szolgálata jutalmául 1731. április 27-én bárói rangra emelte. Báró Száraz György 1743-ban bekövetkezett halála után a birtok Száraz Julianna bárónőre szállt, aki 1773-ban báróságot nyert - Báró dezséri Rudnyánszky József szeptemvir felesége lett.

A Száraz család történetével az 1719. év eseménye során találkozunk, amikor III. Károly király királyi adományleveleket adományoz alattvalóinak, melyről a Collectane Heraldica: numero 396. szám alatt az alábbiakat olvashatjuk:

„Száraz Péter 719-ben, szeptember 23-án III. Károly királytól kapott czímeres nemeslevelet, mely szerint czímere a pajzs kék udvarában, zöl tér fölött, fehér lovon ülő és száguldó magyar vitéz: nyeregtakarója zöld, nadrágja és dolmánya vörös, csizmája sárga, fején vörös, prémes kalpag, oldalán kard lóg, jobb kezével fehér-vörös zászlót emel és lenget. A paizs fölött koronás sisak van. Foszladék jobbról, ezüstvörös, balról aranykék."

Száraz Péter - úgy látszik, - Erdélyből származott, és tőle származott Bihar megyei nemes Száraz család. Fia lehetett azon Száraz György, ki 1724-1730-ban királyi személynök, 1731ben pedig báróságot nyert, és kinevezték a királyi udvari kancelláriához tanácsosnak.

„Bárósági címere: - négyfelé osztott paizs, - az 1. és 4. vörös urdvarban fehér lovon páncélos, sisakos vitéz lovagol, nyereg takarója, és sisaktolla kék, jobb kezében aranylándzsát tart. A 2. és 3. arany udvarban zöld téren, kék ruhás magyar ember áll, vörös csizmában, fején kék és prémes föveggel, kezében írótollat tartva. A paizs fölött bárói korona, és azon két koronás sisak áll, a jobb oldaliból két fekete elefánt ormány közt a pajzsbélihez hasonló páncélos vitéz áll, arany lándzsát tartva, a baloldali sisak koronáját két kiterjesztett fekete sasszárny között a pajzsbélihez „hasonló kékruhás magyar emelkedik ki, írótollat tartva."

Báró Száraz György fia, Tamás halálával ez az ág kihalt, mivel három leánya: Júlia (aki Rudnyánszky József neje lett), Erzsébet és Katalin nem vihette tovább a Száraz nevet. A Száraz család másik ága Bihar megyében élt, s több megyei tisztséget töltöttek be utódaik. [1]

  • Irodalom:

dr. Pleskó András: Gádorosi füzetek 3. Az őskortól, az Árpád-kori Gádorostól az újratelepített Gádorosig. Sorozatszerkesztő: dr. Bárány Ferenc és Pongó Bertalan. Gádoros, 2002. Elektronikus megjelenítés: NKÖEOK Szerkesztőség - 2007 [2]

Elektronikus megjelenítés:

NKÖEOK Szerkesztőség - 2007

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még: