Címerhatározó/Susich címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Susich (Susics) család címerével foglalkozik.


horvátkécsei Susich[szerkesztés]

Horvátországból eredő régi nemes család, Draskovich György Zágrábi püspök és topuszkoi apát 1564. évi junius hó 3. kelt adománylevelében Susich Mártont és fiait Miklóst és Istvánt, kiknek Prykrája praediumot adományozta, már a nobilis-eknek nevezi. Susich Miklós, aki Zamoborban kir. harmincados volt, 1587. felesége Orsolyával, fia János és leányai Katalin és Margittal, II. Rudolf-tól a horvát-szlavon karok és rendek által Varasdon tartott országgyűlésen 1588. évben kihirdetett címeres levelet kapta. A család később Horvátországban szétszéledt; egyik ág a Zágráb megyei Berkisevinára, a 19. század elején Torontál vármegyébe, innen Temes, Krassó-Szörény és Hunyad megyébe szakadt. János 1772. évi augusztus hó 5-én a Novakovich család investigationalis pörében mint nemességét igazoló tanú lett kihallgatva; ennek fia Márton a Zágráb megyei 1782. évi nemesi összeírásában van felvéve. 1910. évi április hó 29. Károly karánsebesi, István kőrösbányai kir. közjegyzőnek és testvérük László leszármazóinak régi magyar nemessége legf. helyen megerősíttetett s a horvát-kécsei előnév s a következő címer adományozása mellett: Álló csücskös talpon négyelt pajzs, melynek első vörös mezejében balra fordult, arany koronás ezüst griff ágaskodik, első jobb lábát előre nyújtva, baljában zöld olajágat tartva; a második és harmadik kék mezőben lebegő koronából felfelé nyúló arany zsinórzatú feketeruhás fél kar aranyzsinóron függő vörös pecsétes összegöngyölített oklevelet tart; a negyedik vörös mezőben jobbra fordult aranykoronás ezüst oroszlán ágaskodik, első jobb lábában aranymarkolatú görbe kivont kardot, baljában üstökénél fogva levágott törökfejet tartva. A jobbra fordult koronás nyílt sisak dísze két vörös sasszárny között a pajzsbeli feketeruhás fél kar. A sisak takarója jobbról kék-arany, balról veres-ezüst.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs