Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Simkovics címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Simkovics, Sinkovics, (lengyel helyesírással?) Szinkoviz (olv. Sinkovics) családok címerével foglalkozik.


kisjeszeni Simkovics

[szerkesztés]

Jeszenszky (1521)

Az adományban Kisjeszeni Paulovics Miklós és testvére Jámbor Ádám részesülnek, akik az oklevél szövege szerint a Kisjeszeni-birtokot már rég idők óta birtokolják. Az adományt nyertek érdemeiről az oklevél bővebben nem emlékezik meg.

A Kisjeszeni Paulovics-család egyik főágát képezi a Jeszenszky-családnak, másik ága a Simkovics-ág, melyek különválása a Jeszenszky-családtól már a XVI. század elejére megtörtént. A Jeszenszky-család eredetét Járdán Andrásra vezeti vissza, aki a turóczi registrumban említtetik mint Járdán birtokosa, mely a mai Kisjeszennel azonos.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[1]


Szinkoviz

[szerkesztés]
Szinkoviz Márton címere a pozsonyi ferences konvent protocollumából, 1710-1763


  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs