Címerhatározó/Sedlnitzky címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Sedlnitzky (olv. Szeldnicky) család címerével foglalkozik.


Végül még két czímerről (17., 18. ábra ) teszek említést. Egyik a XXV. táblán látható, a pajzsban czölöpösen állított «Wurfeisen», sisakdísz pávatollforgó reá illesztve a pajzsalak jobbra fekvő helyzetben... Az elsőre visszatérve, ezen nagyon jellemző czímeralakot ha a kezdőbetűk jobban egyeznének, kétségtelenül a Sedlnitzky («Z»-vel is írva) vagy a steblaui Lassot a családénak tartanám. E két család a XVIT-ik században többszöri öszszeköttetésben állt Magyarországgal s teljesen egyező czímert viseltek, veres és arany színekkel.2 [2 A. Peter: Die Wappen in der Schlesischen Landtafelb. u Ledebuhr II. 42.] Mivel azonban a kezdőbetűk nem egyeznek úgy mint óhajtanánk, bár a «Z» a négy kezdőbetű között is feltalálható, megjegyezzük, hogy a lengyel «Odrovanz» csoporthoz tartozó czímerrokonok, Bilitsch, Büchten, Horoch, Jelensky, Kraswodembszky, Krawarz, Kuczborszky, Milzecky ugyanezen czímeralakot használták. A «Wurfeisen» egy krónika író szerint nem egyéb, mint egy nyíllal átlőtt bajúsz, e szerint e czímeralakban mindjárt egy regényes czímermonda forrására találunk.[1]

  • Irodalom:

Csergheő Géza: Családi czimerek régi hazai ötvösműveken. Archaeologiai Értesítő, 1888/2. 130-138. [2]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs