Címerhatározó/Schuster címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Schuster család címerével foglalkozik.


Schuster Ignácz és Károly testvérek 1741. évi okt. 28-án Mária Terézia királyasszony által emeltettek nemességre. Címerük először vízirányosan kétfelé osztott pajzs, a felső vörös udvarban szögletesen helyezett három ezüst pénz látszik, közepén a negyedik arany pénz; - az alsó udvar függőlegesen két felé oszlik, a jobb oldali fekete udvarban ezüst pelikán fiait melle vérével táplálja, a baloldali kék udvarban szárnyas gömbön meztelen Fortuna áll, piros fátyollal takaródzva. A pajzs fölötti sisak koronáján fiait melle vérével tápláló ezüst pelikán áll. Foszladék jobbról ezüst-vörös, balról ezüst-kék.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs