Címerhatározó/Schulter címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Schulter család címerével foglalkozik.


Schulter György nagybányai ónkupája, 1576

Az [nagybányai] ág. ev. egyház kincsestárában több emléket találtam, melyek közül a legérdekesebbet, mint olyat, mely hazai ötvösségünk múltjának története szempontjából is érdekes, az 1. ábrában mutatom be. A 38 cm. magas, fedeles ónkupának teste felfelé enyhén keskenyedő henger: talpát a kiugró tagozat felett domború, szárnyas angyalfejek diszítik, míg sima teste gazdag növényi ornamentumokkal van borítva. A fedélnek nyitó peczke alatt szép szerkezetű, ívben hajló füle foglal helyet. A kupa készítőjére és évére a fedél alatt tengelyével ferdén álló, XVI. századbeli czímerpajzsban elhelyezett • G • S • 1576 • felírás ad felvilágosítást; előbbi alatt bizonyára az adományozónak neve rejlik. Feljegyzés szerint Georgius Schulter nagybányai polgár ajándékozta a kannát a fentjelzett évben a nagybányai ág. ev. egyháznak. A czímer mezőjében a két betű oldalain látható bőrvágó kések a csizmadia mesterséget jelképezik. A kupa lapos fedelének tetejét oromdísz gyanánt kunkorodott farkú sárkány foglalja el; a fedél belső lapjába, kerek alapon domborított sisakos férfi alaknak két oldalán elhelyezett • N • T • betűk alá a kanna készítőjének mesterjegye van beütve, melynek teljes nevét sem levéltári, sem pedig az ekklézsia más egyéb, egykorú feljegyzéseiből nem lehetett megállapítanom. Annyi tény azonban, hogy a kannának úgy alakja, mint ornamentátiója teljesen német eredetet tételez fel s azon tipusuak közé tehető, a melyeknek általánosan elterjedt divatja a XVI. század közepére esik s Németországból került el hozzánk.

  • Irodalom:

MYSKOVSZKY ERNŐ: NAGYBÁNYAI ÖTVÖSMŰVEKRŐL. Archaeologiai Értesítő 1908. 79-82.[1]

A címer ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs