Címerhatározó/Schuhknecht címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Schuhknecht család címerével foglalkozik.


Báró Schuhknecht György Miksa (-1732) esztergomi várparancsnok sírköve

Báró Schuhknecht György Miksa császári és királyi vezérőrnagy és esztergomi várparancsnok

Meghalt 1732. ápr. 12-én. Jámborsága, igazlelkűsége miatt köztiszteletben állt.

A vörösmárvány sírkövön csontváz látható, fején tollas sisakkal, kezében kibontott irattekercs a felirattal, ettől jobbra és balra trófeák, lent a címer késő – reneszánsz sisaktakaróval. Faragása lapos.

1707—1729 között Schuhknecht Miksa és Erős Ádám várparancsnokok idejében történik az utolsó igen jelentős, a korszerű hadviselés szempontjait is kielégítő erődépítés (sáncművek, földalatti kazamaták, falvastagítások). Midőn a vár bástyáit javíttatná, a Széchy Dénes által felépíttettett fényes Templomnak romjai között 1732-ben találtak egy fára festett Mária-képet, melyet ő kitisztott, és a képet a Bakács Tamás esztergomi érsek kápolnájába tette. Később, 1760 körül, ezt képet Erős Ádám vár-kormányzó egészen ezüstbe foglalta. Tetemét 1732-ben tették a kápolnába, maj az Altemplom megépítésekor került végső nyughelyére.

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs