Címerhatározó/Schönpflug címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Schönpflug család címerével foglalkozik.


gambsenbergi Schönpflug[szerkesztés]

Valószínüleg ama telepes szőllőgazdák közűl származik, melyeket a XVII. században a Pozsony melletti u. n. Zergehegy (Gemsenberg) tövébe telepítettek és a kiket III. Ferdinánd mindenféle kiváltságokkal ruházott fel. 1759-ben már Pestmegyében is szerepel és 1810 táján telepedett Szatmár vármegyébe. Tagjai közül Ferencz, 1759-ben zsámbéki plébános, budai esperes, majd veszprémi kanonok. - Antal 1810 körül ny. lovastiszt, ki Szatmár városában telepedett le. - II. Antal († 1886), 1848-49-ben tűzérfőhadnagy volt a Görgey hadtestében s vitézségi éremmel tüntették ki; utóbb Szatmár vármegye főmérnöke, majd az ottani államépítészeti hivatal főnöke. - Richárd, jelenleg vármegyei tiszti főügyész. - Jenő, szatmári ügyvéd és az ügyvédi hamara titkára. - Béla, Szatmár vármegye tb. főorvosa és Nagykároly városi tiszti orvosa. - László joghallgató. - Viktor, kir. mérnök.

Czímer: Ezüst harántpolyával osztott pajzs. Felül kékben az osztási vonalon ágaskodó, befelé fordúlt természetes zerge. Alul vörösben, zöld alapon álló eke. Sisakdísz: nyílt fekete sasszárny. Takarók: kékarany, vörösezüst.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs