Címerhatározó/Piret de Bihain címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Piret de Bihain család címerével foglalkozik.


Piret de Bihain báró[szerkesztés]

A család a brabanti Jodoigne vallon városból ered; régi nemességét Baydaels Károly János, az aranygyapjas rend címernöke 1783 márc. 31-én Brüsszelben kelt oklevéllel erősítette meg. Az 1827. évi 44. törvénycikkel báró P. de Bihain Lajos cs. kir. kamarás és vezérőrnagyot, leszármazóival együtt honfiúsították, minthogy azonban a honfiúsítási díjakat nem fizette le, 1830-ban ismét törölték. Az 1840. évi 50. törvénycikkel a szokásos kincstári díj elengedtetvén, P. Lajos cs. kir. kamarás, altábornagyot a Lipót-rend középkeresztesét, érdemei elismeréséül újból honfiúsították. E Lajos (szül. 1784, †1862 Eleméren) Zsombolyai és Janovai Csekonics Erzsébetet vette nőül, kivel Eleméren telepedett le. Fiai: 1. Lajos (szül. 1819, †1874) cs. kir. kamarás és altábornagy. 2. Jenő (szül. 1821, †1902). cs. kir. kamarás v. b. t. t., Albrecht főherceg főudvarmestere, a 9. számú dragonyos ezred tulajdonosa, a Szent István rend nagykeresztese. 3. Béla (szül. 1831) cs. és kir. kamarás és ezredes, a főrendiház örökös jogú tagja 1898 dec. 25-én a valóságos belső titkos tanácsosi méltóságot kapta. Neje: báró Orczy Leona, Györgyházán birtokos. Fiai: Lajos (szül. 1862) cs. és kir. kamarás, a főrendiház örökös jogú tagja és Gyula (szül. 1874.) cs. és kir. kamarás. Címer: ezüstben, természetes lombos fa, gyökerestől, melyet két oldalt és alul egy-egy ötszirmú arannyal futtatott vörös-rózsa kísér. Sisakdísz: zöldezüst fonadékon a pajzsbeli fa. Takaró: zöldezüst.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs