Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Piacsek címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Piacsek család címerével foglalkozik.


herési és oláhsági Piacsek[szerkesztés]

Trencsin vármegye eredetileg címerleveles, utóbb birtokos család. A címeres nemes levelet Piacsek Miklós és György 1694. aug. 20-án I. Leopold királytól kapták, mely azon évi feria 5-ta post Dominicam 2-dam Epiphaniae Trencsin vármegye közgyűlésén kihirdettetett. Miklós, 1778. jan. 7-én Trencsin vármegyétől nemesi bizonyítványt vett ki, és azt lakta helyén Krassó vármegyében publicáltatta 1782. évi oktob. 15-én; a nevezett vármegyében 1788-ban alispán és kir. tanácsos volt, utóbb (1792.) a m. kir. udvari kancelláriánál udvari titoknok, innen nyugalmazva 1815-ben még élt, s egyszersmind kir. udvarnok volt. Előnevét Krassó megyei Herés-ről és Oláhság-ról irta, mely helységekre kir. adományt nyert. Fia Pál 1859-ben birja a nevezett községeket. Józsefnek Podhraczky Juliától fia közül János m. kir. testőr, Antal Trencsin vármegyében 1827-ben esküdt, 1832-ben alszolgabíró, 1837-ben főszolgabíró 1848-ig; a forradalom után 1850-52-ben Trencsin megyei cs. kir. törvényszéki elnök; birtokosa a nemes-podhragyai jószágnak. Testvére Károly 1838-41-ben Trencsin vármegyei főszolgabíró, a forradalom után 1852-ben Trencsin vármegye cs. kir. főnöke volt. Birtokos Klobusiczon. Egyetlen leánya Szidonia Sipeky Sándornak hitvese. A családból a papi pályán is kettőt találunk: János 1803-ban pozsonyi, 1808-ban esztergomi kanonok lett, meghalt Pozsonyban 1809. dec. 31-én. József szemczi plébános, született Talloson 1782. márc. 9-én. Flóris 1842-ben Nyitra megyében esküdt volt. A család címere - mint azt Piacsek János eszt. kanonok viselte - a pajzs kék udvarában hármas zöld halmon fekvő arany koronán könyöklő kar, kezével egy sas-szárnyat tartva. A pajzs fölötti sisak koronáján két kiterjesztett sasszárny között fehér galamb áll, csőrében zöld gallyat tartva.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs