Címerhatározó/Palkovits címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Palkovits család címerével foglalkozik.


Palkovits György (1763-1835) főesperes címere

Palkovits György

1816. esztergomi kanonok, komáromi főesperes, 1825. Szent István első vértanúról nevezett prépost. Egész életben a tudományoknak élt. A teológián kívül nagy előszeretettel foglalkozott a szláv nyelvészettel, a történelemmel s a természettudományokkal: különösen a növény-, ásvány- és kagylótanban. A numizmatikában tett meglepőismeretekre szert.

A Szentírás tót fordítója és kiadója 1831-ben.

1763. ápr. 24. Ottóvölgy, Pozsony megye – 1835. jan. 21. Esztergom

A szlovák oldal Nagyhelvényt adja meg születési helyének.

Címerében a Nap felé tartó méhek és a Nap felé forduló napraforgó a feltámadást jelképezik.

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs