Címerhatározó/Paiss címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Paiss (olv. Pajzs) család címerével foglalkozik.


paisszegi és becsvölgyi Paiss[szerkesztés]

Eredetileg Zala megyei nemesi család, melynek több ága különböző időpontokban került Somogyba. Az egyik leszármazottja, a XVIII. század második felében élő Paiss Boldizsár házassága révén szerzett Pusztakovácsiban és Kötcsén jelentős birtokokat, később alispánja lett a megyének. Egy másik ág a vármegye ajánlására 1800-ban nyert armálist, tagjai a XVIII. században Boronkán éltek. Náluk is később telepedett le Somogyban a harmadik, Megyeren birtokos Paiss-ág, amely 1829-ben hirdette ki nemességét.

Az 1800-ban adományozott címer (amellyel az említett Boldizsár alispáné is megegyezett) kék csücsköstalpú pajzsban lebegő, jobbra forduló arany oroszlán, amely a jobb első lábával három ötszirmú vörös rózsát tart, balját támadó állásban tartja. A sisakdísz rostélyos sisakra helyezett arany koronából kinövő, jobbjával kivont kardot tartó, jobbra fordult oroszlán. A takaró mindkét oldalon kék-arany. [1]

  • Irodalom:

Gőzsy Zoltán - Gőzsy Gáborné: A somogyi levéltár üvegablakai. Nemesi címerek a Somogy Megyei Levéltár üvegablakain. Kaposvár, 2000. 132-133.[2]

  • Külső hivatkozások:


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs