Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Orbók címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Orbók család címerével foglalkozik.


kökösi Orbók

[szerkesztés]

Székely származású; eredeti helyük Kökös helység Háromszéken, honnan előnevüket írják. Elszármaztak Erdélyben több megyébe, sőt Magyarországon is Krassó vármegyébe. Ismertebb tagjai a következők: György 1790-ben Torda vármegye országgyűlési követe. Károly Torda vármegyében törv. széki ülnök és számvevő. Elek Doboka vármegyében alispán volt 1848-ig; ennek fia Sámuel 1846-ban adó-író biztos, néhány év előtt elhalt. Özvegye Miksa Katalin, most Szalánczi Lőrinczné. László és Erzsébet szintén Doboka megyében birtokosok. István Küküllő vármegyében törv. széki ülnök és számvevő 1837. körül. László és neje Vajna Ágnes Küküllő megyében birtokosok. Mózses Felső-Fejérben Héjásfalván bir. Orbok János Csík székből a Bánságban Krassó vármegyébe telepszik, ott a múlt század végén esküdt, utóbb főszolgabíró volt. Csík széktől 1796. okt. 4-én nemességéről kiadott bizonyítványát Krassó vármegyében 1797. május 8-án tartott közgyűlésben hirdetetté ki. Fiai közül Erneszt 1836-ban főszolgabíró, 1845-ben fő adószedő, bírt Kricsován, 1855-ben vadászat alkalmával véletlenül agyon lövetett. Ennek fiai Hugo a gazdaságnál, István katona. Ernesztnek testvérei János 1845-ben alszolgabíró, Károly ugyan akkor és ott esküdt.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs