Címerhatározó/Ochay címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Ochay (olv. Ócsai) család címerével foglalkozik.MNL OL:

MNL OL, R 64, 1.-37.

I. Miksa magyar király, Pozsony, 1572. október 17., nemesség és címer Ochay Mihály, valamint a gyermekei, Pál, István, János, Balázs, Borbála, Ilona részére. Kihirdetése: 1575. 12. 31.

Címerleírás: Scutum videlicet militare caesii coloris, cuius in ima parte regium diadema est, ex quo prominet dextra hominis hastam militarem tenens, turcamque ex opp[osit]o depictum transfixis[se ...] turca dextram eandem [...] vulnerasse visitur. [Scuto ... militarem, ex qua] dextra hominis [...] coloris hastam militarem tenere cernitur. Laciniis sive lemniscis hinc albo et rubeo, illinc vero [...] utroque scuti latere defluentibus, scutum [...]. - Van címerfestmény - - kopott, az ezüst megfeketedett - A kék részek nem lettek kifestve.[1]

  • Irodalom:

Áldásy I. No. XCIII.

Nyulásziné No. 207

  • Külső hivatkozások:

[2]

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs