Címerhatározó/Muhy címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Muhy család címerével foglalkozik.


Borsod vármegyéből származik, de egyik ága a múlt század közepe táján Szatmár vármegyébe került. Tagjai közül Elek ny. ref. lelkész, jelenleg beregmegyei birtokos. - Zsigmond, szatmári orvos. - Miklós, tisztviselő. - Sándor, debreczeni gazdálkodó. - Zsigmond, orvostudor, nagykárolyi kórházi főorvos.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs