Címerhatározó/Monelli címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Monelli család címerével foglalkozik.


Bernardo Monelli síremléke

Beatrix Esztergomba Hipolit számára is Nápolyból akart várnagyot szerezni[1294] s Mátyás egyízben utalt arra, hogy Esztergomban – valószínűleg már az Aragoniai János ideje óta – sok nápolyi tartózkodik.

Ellenben nem nápolyi, hanem a lombardiai Cremába való volt az a Monelli Bernát, ki a nyolczvanas években mint egészen fiatal ember a királyné diósgyőri várának biztosaként szerepelt, utóbb a mármarosi sókamara grófja lett s nyilván az ó-budai királynéi várban viselte a palotagróf – palatii comes – hivatalát, e minőségben húnyt el már 39 éves korában s most síremlékét őrzi a Nemzeti Múzeum.[1297]
[1297. A sírkő felirása szerint: «Bern. Mon. Cremen (Cremensis) palatii comes», hogy cremai származású volt, azt Esztergomból Mantuába küldött levelekből tudjuk, valamint Beatrixnak egy 1493 február 26-ikáról k. okleveléből (b. Jeszenák család levéltára a Nemzeti Múzeumban), melyben B. Monelli és Cremának s a mármarosi sókamara grófjának mondatik; «palatii Comes» csak Ó-Budán lehetett, mert a királyné vidéki várai mindig csak «castrum» nem «palatium» név alatt fordulnak elő. Valószínűleg ott is halt meg és sírköve Budapest közeléből került a Múzeumba, – Hatvani (Horváth) Mihály már id. rajzában (Tört. Zsebkönyv 66-68. l.) is, a brüsseli számadás nyomán több olyan Beatrix szolgálatában volt egyén van megnevezve, kiről neve után ítélve föltételezhetjük, hogy olasz volt.] (Berzeviczy Albert)

  • Irodalom:

BERZEVICZY ALBERT: BEATRIX KIRÁLYNÉ 1457-1508. MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK. BUDAPEST, 1908

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések

Lásd még: