Címerhatározó/Monaki címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Monaki, Monoki család címerével foglalkozik.


Kassa, 1540. november 21.
MONAKI FERENC LEVELE SZEBENl ISTVÁNHOZ

Kéri, hogy kereskedhessen zabbal, ő a kassai kapitánynál a kölcsönös kereskedést szorgalmazza.

  • ŠOKA v Prešove, Magistrát mesta Prešov. no. 3279. Mikrofilmen: OL Mikrofilmtár, C 308. tekercs.
  • 21 x 22 cm-es papíron papirfelzetes viaszpecséttel, melynek cimerpajzsában álló férfialak, jobbjában nyílvessző (?), jobbra mellette álló pelikán (?) vehető ki, a pajzs fölött MF betűk (vö. a Monaki család címerével: CsoMA, Abauj-Torna 399). Egy fólió.
  • Kassa 1536-ban került I. János kezére, s kapitánya, Czéczey Lénárd elűzvén a német polgárságot magyar lakosokat telepített a városba. 1551-ig gyakran megsarcolta a felvidéki városokat, mivel ezek I. Ferdinánd hívei voltak. A városok közötti régi kapcsolat felújítása csak János király halála után történt meg (vö. SZIKLAY-BoRovszKY, Abauj-Torna 50-l).


  • Irodalom:

Hegedűs Attila - Papp Lajos szerk.: Középkori leveleink 1541-ig. Budapest, 1991. 567.[1]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs