Címerhatározó/Miskolc nemzetség címere

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Miskolc nemzetség címerével foglalkozik.


Miskolcz nemzetségbeli Bors comes pecsétje (1222)
Péter alnádor pecsétje (1298)

Ősi címerük a sas volt.

A Váradi Regestrum az 1219. évből, a 41. § alatt a következő istenítéletről ad beszámolót: „A nyíri izmaeliták által vádlott vámosi és tapolcai jobbágyok tisztázzák magukat: Illés és Péntök nyíri szaracénusok kezet fogva több másokkal rablásról vádlották Márton ispán vámusi jobbágyait … nem különben a Bors – Miskolci had tapolcai monostorának tapolcai jobbágyait …”

A rövidke bejegyzésnek azért nagy a jelentősége, mert először említi írásban a Miskolc nemzetséget, illetve az általuk alapított tapolcai monostort. Györffy György feltételezi, hogy Miskolc és leszármazottai István király után telepedtek meg ezen a területen. A kolostor alapításának ideje szintén tág határok között mozog. Mint a fentiekből kiderül 1219.-et megelőzően építették. Ugyanakkor az sem ismert mikor alapította a nemzetség az Árpád-korban a nevét viselő Miskolc települést.[1]

A címer ábrája a Címerhatározó kulcsában még nem szerepel

  • Irodalom:

T. Varga Katalin: A Miskolczy család dokumentumai a Bihari Múzeum gyűjteményében. In: A BIHARI MÚZEUM ÉVKÖNYVE. XV-XVI. Szerkesztette SÁNDOR MÁRIA. BERETTYÓÚJFALU, 2011. 46-68. [2]

  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs