Címerhatározó/Melith címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Melith család címerével foglalkozik.


briberi Melith[szerkesztés]

briberi Melith István füzetszerű nemességújító oklevelének kezdőlapja, 1580. A címert nem rajzolták meg

1.1. Törzsszám : HU MNL OL P 343
1.1. Jelzet : I_1500_5_500
1.1. Raktári szám: 37.
1.1. Raktári egység : nagydoboz
1.2. Restaurált : NEM
1.2. Formátum : könyv
1.2. Állapot : Kissé foltos, a hajás mentén a pergamen vetemedett.
1.2. Magasság (cm) : 40
1.2. Szélesség (cm) : 31,5
1.3. Nyelv : latin
1.4. Irattípus : adománylevél
1.5. Tárgy : magyar nemesség megerősítése, címerbővítés
Adományozó - Rudolf - magyar király - - -
Adományos - briberi Melith István - - - Melyth de Bryber -
Briberi Melith Péter fia Györgynek és feleségének Chaholi Imre lányának Annának fia.
Adományos - briberi Melith Pál - - - -
Briberi Melith Péter fia Györgynek és feleségének Chaholi Imre lányának Annának fia.
Adományos - briberi Melith Vitus - - - - unokaöccse
Briberi Melith Péter fia János fia.
Ellenjegyző - Draskovics György - választott kalocsi érsek, győri püspök, király tanácsos, kancellár - - -
Nem írta alá csak a hivatalai lettek felírva.
Ellenjegyző - Istvánffy Miklós - - - -
Eredeti kiállításának helye - Prága vára
Eredeti kelte - 1580.02.24
Pecsét(ek) : magyar királyi titkospecsét Méret: 9 (12.5)

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum purpurei seu rubri coloris, cuius fundum viridis monticulus occupat, cui sub humana effigie angelus in veste oblonga et coelestini coloris lucida, stola in formam crucis a collo per pectus defluente praecinctus, sparsis crinibus, corona regia insignis, alis discoloribus visuque delectabilibus expansis brachiisque nudis prominentibus et pedibus in formam similiter crucis positis insistere, manuque sinistra rotam currus ligneam, dextra vero in dextrum scuti latus extensa, coronam auream cum eminente ex illa duplici ala aquilina nigra tenere, subtus vero coronam lunae sphera media et sub ea stella, utraque aurei coloris ordine posita esse conspiciuntur. Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam sive apertam, regio diademate alterum angelum inter duas nigras alas aquilinas, hinc luna, illinc stella radiante ornatas, umbilicotenus conspicuum, priorique per omnia similem proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis hinc aurei et rubri, illinc aurei similiter et nigri colorum in utramque scuti oram defluentibus illudque decenter exornantibus. - Van címerfestmény - - A címer nem lett megfestve. - Chaholi és brieberi Melith család egyesített címere.

4.5. Megjegyzés : Az oklevélben Budolf király átírja és megerősíti II. Andrásnak 1223-ban, IV.Bélának 1251-ben, Nagy Lajosnak 1366-ban és Zsigmondnak 1412-ben a család részére kiadott okleveleit. (Áldásy I. No. CII.) [1]

  • Irodalom:

Áldásy I. No. CII -

Nyulásziné, No. 230. -

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs