Címerhatározó/Matthaeides címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Matthaeides, Matheides (olv. Mateidesz) család címerével foglalkozik.


Matheides címer, Medzihradsky Adolfnak (1835-1919) az árvai nemesi családok címereit ábrázoló 1910-11-es címerrajzaiból
Matthaeides címereslevél

VI. Károly, Bécs 1719. szeptember 23., címeres levél Matthaeides Mihály [alsókubíni lakos] és fiai, János, András és Zakariás részére. [Coll. heraldica No. 404[1] ] Kihirdetése: Kishont vármegye rimaszombati közgyűlésén, 1720. március 21.

Jelzete a besztercebányai levéltárban: ŠABB, PBB, Mesto Banská Bystrica (1020) 1255 - 1922, varia bez čísla.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs