Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Mari címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Mari családok címerével foglalkozik.


székelyhídi Mari[szerkesztés]

Székelyhidi Mari (Marii de Szekelyhid) Jánosnak az Albisi Zólyomi család [általi] felszabadítása után Bethlen Gábor 1625. április 12-én Fogarason címereslevelet adományozott, amit a következő évben Somlyón, Kraszna vármegye közgyűlésén hirdettek ki.* [* MUO 115.]

Szerény kivitelő armálisát* [* 335x635/73/– mm.] Bethlen Gábor fejedelem és Ormánközy Gergely hitelesítette aláírásával; egykori függőpecsétje mára elveszett.

A címerkép helye üresen maradt. A leírás szerint: „Égszínkék színű katonai pajzs, ennek mezejében vagy udvarában vállból lemetszett emberi kar, vértől szennyes hegyestőrt – amelyen ellenség átdöfött feje van – hordozni látszik. A pajzsra zárt katonai sisak van helyezve, amit ékkövekkel és gyöngyökkel illően díszített királyi korona fed, a sisak csúcsáról pedig innen és onnan különböző színű takarók vagyis foszlányok hullanak alá és a pajzs mindkét oldalát vagyis szélét szépen körülveszik és ékítik.”* [* „Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo sive area brachium humanum humero resectum, mucronem sangvinem distillantem cui caput hostile transfixum est gestare conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita quam contegit diadema regium gemmis et unionibusque decenter exornatum, ex cono vero galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes utrasque oras sive margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant…”]

A família későbbi sorsát illetően nem áll rendelkezésre forrásanyag, nem tudósít róla a családtörténeti irodalom sem.[1]

  • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. 62-63. (PhD értekezés) [2]


  • Külső hivatkozások:

Pap másképpen Mari[szerkesztés]

Pap másképpen Mari János 1727. december 20., Bécs III. Károly nemesség és címer

F 21 Armales Div. Nr. 5

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[3]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs