Címerhatározó/Malonyay címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Malonyay családok címerével foglalkozik.


kismalonyai Malonyay[szerkesztés]

András nevű őse és Tajnay Annától született fiai (András, János és György) 1638-ban kapott nemességet III. Ferdinándtól Bécsben. Egy Ferenc nevű családtag a zempléni Berzéken a Rákóczi birtok jószágigazgatója volt 1699-ben.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


mutniki Malonyay[szerkesztés]

1825-ki júl. 1-én kapta címeres nemes levelét, mely 1826. júl. 17-én Krassó vármegyében kihirdettetett. Közülük M. Pál Krassó megyében volt birtokos, és táblabíró, de már e megyében magtalanul kihalt. Nevezett Pál egy gyűlés alkalmával valakit megsérté, miért ügyészi keresetet rendeltek ellene, erre lefizette a 25 ftot, és kivett egy ezres bankjegyet, és fel állva annyiszor ismétlé sértését, ahány 25 ft foglaltatik az ezres bankóban. A pénz az akkor felállított gymnasiumnak rendeltetett adatni.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs