Címerhatározó/Malenicza címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Malenicza családok címerével foglalkozik.


nagy-gáji Malenicza[szerkesztés]

Torontál megyei adományos újabb nemes család. Nagy Gáj helység, honnan a család előnevét írja, Torontál megyében fekszik, ezen kívül bírja a család Kis-Gájt is (Temes várm.) és Bozsurt (Krassó várm.) Malenicza Péter 1825-ben ezer forintot ad a Ludoviceára.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


sztamorai Malenicza[szerkesztés]

József Temesvár város bírája, 1773 jan. 18-án nyert Mária Terézia királynőtől az osztrák örökös tartományokra kiterjedő nemességet, Sztamorai előnévvel. II. József császár 1782 nov. 9-én adománylevelet állított ki József és unokaöccse Péter részére, a nagygáji uradalomra, a melyhez Temes vármegyéből Kis-Gáj és Ballad tartoztak. I. Ferencz király megújította ezt az adományt József részére, kinek nem voltak fiúgyermekei. A családot M. Péter terjesztette tovább. Utódai közül: János 1848-ban Temes vármegye főszolgabirája volt.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs