Címerhatározó/Magos címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Magos család címerével foglalkozik.


Magos Ferenc szentgotthárdi kelmefestő mesterpecsét lenyomata, 1849

A XIX. században a „Vendvidék” központjában, Szentgotthárdon csak egy 1849. évben kiállított vándorkönyvi bejegyzésből tudjuk, hogy „Franz Magos Ferber Maiszter”, azaz kelmefestő működött. Név aláírása mellett viaszba nyomott mesterpecsét lenyomata is tanulmányozható. Az egyszerű kis körpecséten gót betűs FM monogram olvasható.

  • Irodalom:

NAGY ZOLTÁN: KÉZMŰVESEK A FALVAK MAGÁNYÁBAN. CÉHEK, KÉZMŰVES MESTEREK A SZENTGOTTHÁRDI, CSÁKÁNYI, KÖRMENDI URADALOM FALVAIBAN A XVII–XIX. SZÁZADBAN. III. RÉSZ. Vasi Szemle 2016/3. [1]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs