Címerhatározó/Macska címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Macska család címerével foglalkozik.


Macska Domokos erdélyi alvajda (kb. 1356–1359) pecsétje, 1358

Egyébiránt Domokos mester mint erdélyi alvajda nem éppen ismeretlen okiratainkban.* A mi a neki adományozott Crazna nevü birtokok illeti, az ma Krászno kisközség Trencsén vármegyében, közel a galicziai határhoz, a Kiszucza-ujhelyi járásban. Kiszuczá-nak hivják ma a Krászno mellett folyó nagyobb patakot, mely Nagy Lajos király levelében Kysse néven fordul elő. Ujhely alatt pedig a Nagy Lajos király által említett Újvárost kell értenünk. Figyelmet érdemel az is, hogy a király mértföldek szerint határozza meg adománya területét, a mi vajmi ritkán fordul elő azon korban. Mi sorsa volt Macska Domokos alvajdának és Ivánka testvérének, alapitottak-e családot, voltak-e utódaik? Erről eddig nincsenek adataim. Lehet, hogy erre is fölvilágositást ad majd az esztergomi főkáptalan vagy a garam-szentbenedeki konvent országos levéltára. Macska nevü családot nem is ösmer se Nagy Iván, se Siebmacher, sem a «Nemes családok» eddig megjelent első kötete. Szerényen kimondott véleményen azonban az, hogy ők, Domokos és Ivánka valónak a maig is virágzó Krasznai Krasznay nemes család ősei, megalapitói. Ez ugyan csak ötlet, de a melyet a Krasznay család czimere némileg istápol. A czimer leirása a következő: Tojásdad alaku arany pajzs, melynek alját folyó (a Kisze) foglalja el, hisz e folyó mindkét partján két mértföldnyi hosszuságban s egy fél mértföldnyi szélességben terült el a királyi kegyelemből nyert birtok. E folyóból párducz emelkedik ki, mely a hős birtokszerzőt jelképezve, jobb előlábában három fehér virágos liliomszárat tartva, mi a liliomdiszt kultiváló Anjouk érdekében kifejtett vitézséget jelezné. A sisakdisz szintén három fehér virágos liliomszár, mely köré kigyó tekerődzik. Foszlány mindkétfelől aranyfekete, mely alighanem későbbi adalék. PÓR ANTAL: Macska Domokos, királyi kardhordó, erdélyi alvajda 1357. Turul 1909/3. [1]

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs