Címerhatározó/Márffy címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Márffy család címerével foglalkozik.


verseghi Márffy[szerkesztés]


Somogyban két ilyen nevű család élt. Az egyik Veszprém megyéből származott és Szentkirályszabadjainak írta magát, a másik 1638. február 11-én nyerte el nemességét III. Ferdinándtól, és a Verseghi előnevet használta. Megyénkben többek között Hencsén és Jután voltak birtokaik.

A család címere kék kerektalpú pajzsban zöld mezőn álló, gyolcsba öltözött ifjú, jobbjában három arany búzakalászt, baljában arany szőlőfürtöt tart. A rostélyos sisakon lévő koronán ezüst és vörös sasszárny között lévő fehér színű galamb áll, mely csőrében olajfa ágat tart. Takaró jobbról vörös-ezüst, balról vörös-arany. Az ablakon a bal oldali sasszárnyat annak természetes színe helyett - valószínűleg véletlenül - a takaró vörösével festették be.[1]

  • Irodalom:

Gőzsy Zoltán - Gőzsy Gáborné: A somogyi levéltár üvegablakai. Nemesi címerek a Somogy Megyei Levéltár üvegablakain. Kaposvár, 2000. 44-45.[2]

  • Külső hivatkozások:


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs