Címerhatározó/Mándy címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Mándy családok címerével foglalkozik.


mandi Mándy[szerkesztés]

Törzsökös szatmár-megyei család, mely Mánd, Szárazberek, Mikola, Balotafalva, Remetemező, Ráksa és Váralja községekben birtokos. Pál és fiai István, János és Tamás 1635-ben kapnak czímeres nemes-levelet, melyet Szatmár vármegyében 1636-ban hirdettek ki. A család azonban már előbb is szerepelt. Tagjai közül Péter († 1880. körül), Szatmár vármegye másodalispánja. Fiai: Dénes 1848-49-ben tűzérhadnagy. - Ignácz, 1848-49-ben huszárezredes, majd m. kir. testőr. - Elek († 1905.), járásbíró - Bertalan (megh. 1904), főszolgabíró. - Árpád, ny. huszárfőhadnagy. - Bertalan főszolgabíró, majd orsz. képviselő. - Fiai: Bertalan, száraz bereki birtokos. - Zoltán, 1878-80-ig kir. biztosi titkár Krassó-Szörény vármegyében, most szinérváraljai birtokos - és Árpád.

Czímer: feketével és vörössel vágva. A felső fekete mezőben, a vágási vonalon haladó szárnyas arany-griff. Az alsó vörös mezőben két ezüst szarufa. Sisakdísz: két aranyszarufával megrakott fekete, és két ezüstszarufával megrakott vörös sasszárny között kinövő szárnyas arany-griff. Takarók: feketearany, vörösezüst.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


kántorjánosi Mándy[szerkesztés]

Mándy Ignácz és neje Pollatsek Terézia, valamint gyermekei: Sámuel, Géza, Fáni és Etel I. Ferencz József királytól 1896. évi november hó 10-én, a közügyek és közjótékonyság terén szerzett érdemekért magyar nemességet kaptak Kántorjánosi előnévvel. A család élő és szereplő tagjai: Ignácz, nagybirtokos, fiai Sámuel, baranyaszentlőrinczi nagybirtokos, és Géza vállaji nagybirtokos. - Sándor, baranyaszentlőrinczi nagybirtokos. A család Szatmár vármegyében Kántorjánosi és Szamosszeg községben s Szabolcs vármegyében Kállósemjén és Kékcse községben és Baranya vármegyében, Baranyaszentlőrinczen birtokos.

Czímer: Négyelt pajzs, szívpajzszsal. Az első, ezüst mezejében, egymás mellett két hatágú vörös csillag, fent és alant egy-egy négy szírmú, zöld leveles vörös rózsa látható, második, vörös mezőben alúl zöld alapon jobbra forduló, és egy lábon álló ezüstszínű kakas, felemelt jobb lábában három búzakalászt tart. A harmadik kék mezőben zöld dombon álló s kiterjesztett szárnyú, természetes színű karvaly, jobb lábában vörös szívet tart. A negyedik arany-mezőben hármas zöld halom középsőjéből, zöld lombozatu szomorú fűzfa emelkedik ki. A szívpajzsban két ezüstcsíkkal vágott kék mező. Sisakdísz: jobbra forduló, könyöklő pánczélos kar, szablyát tart. Takarók: jobbról vörösezüst, balról kékarany.[2]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs