Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Luthár címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Luthár család címerével foglalkozik.


Luthár 1596[szerkesztés]

Luthár címer

A nemesi levél Muraszombatban van kiállítva a vármúzeumban, a volt Szapáry kastélyban. Luthár Mihály, aki a Luthár nemzetséget Luthár Ivánig vezeti vissza, aki a nagy népvándorlás korában a vendszlovén nép fejedelme volt. II. Rudolf osztrák-magyar császár és király 1596. aug. 28-án nemesi rangot adományozott a szentbíbori Luthár Györgynek, két vérszerinti testvérének, Péternek és Andrásnak, továbbá mindkét nembeli egyenes ági leszármazottaiknak. III. Ferdinánd is 1650. február 14. több szentbíbori Luthár testvérnek nemesi rangot adományozott.

Forrás: http://www.radixforum.com/vezeteknevek/luthar/

"Azért a félreértéseket tisztázandó, a Luttárok nem valószínű, hogy bizonyos Iván vendszlovén fejedelemig vezethetők vissza, ilyen történelmi személy nem is akad tudtommal és vendszlovénok sincsenek. A muravidékiek is mindig szlovénnak érezték magukat, erről általuk írt hiteles dokumentumok szólnak, amelyben egy azon népnek tekintik magukat a többi szlovénnal, de külön magyarországi szlovén anyanyelvűnek. A vendekről szóló mesék és elméletek csak kamu. Meg kell jegyeznem tárgyilagosan, hogy a Luttár család távoli ősei német eredetűek lehetnek már csak a név miatt is, akik bekerült a szlovénok közé (de több ilyen család is van) és beléjük olvadtak. De hagyjuk. A Luttár mint nemes család két ágba oszlik. Az egyiknek III. Ferdinánd adott nemességet 1643. július 2-án, a viselője Luttár István volt. Balog Gyula és Szluha Márton leírja a címer kinézetét: kék udvar alján három ormú szikla, rajta felemelt arany-griff, karmai közt kard.Sisak is tartozik ehhez, amelyből szintén egy griff nő ki. A nemességről szóló papírt viszont nem szentbíboriak mutatták fel: 1733-ban Luttár Miklós barkóci lakos, ugyanekkor két tótkeresztúri (Kriľevci) lakos Luttár Mihály és György. Utóbbi helyről, de tíz évvel később Luttár Miklós mutatja fel a címert és a nemesi papírt. Viszont ez a család nem azonos egy másik Luttár családdal, amely Szembiborczy nevet használt, tehát Szentbíbor községből való, amely egy magyarosított név történetesen: a Szentbíborban nincs köze Szembiborchoz, csak hangulati jelentését adták vissza a magyarosítók. A család pedig nem magyarosítás végett választotta ezt a nevet, csupán meg akarta magát különböztetni a másik Luttár nemes családtól, valamint a nem nemes Luttároktól és egyébként is megőrizték a Luttár nevet. A kommunisták propagandájukban gyakran vádolták ezen nemes családokat magyarosítással. Visszatérve a Szembiborczyakhoz, nekik is Ferdinánd adta a nemességet, de csak 1650. február 24-én. Az illetők Luttár (innentől kezdve már) Szembiborczy Sebestyén, testvérei: Máté, István, Miklós. A címerükben zöld halmok vannak, nyilván azért, mert településük sík terület ugyan, de apró hegyek lábánál fekszik, amiket akkoriban még Vandál hegyeknek hívtak. A halmok alacsonyrészén egy oroszlán szorít mancsában kardot. A sisak koronájából is oroszlánfej áll ki. A címert 1733-ban mutatták fel Szembiborczon: Szembiborczy Luttár Tamás, György, Miklós, János, Péter, Pál, Sebestyén. Ezen időszakban több szlovén család is nemessége igazolására törekedett, így Cserencsócon, Zalában a Godina család, amely szintén Ferdinándtól kapta nemességét. Nem minden Luttárnak Szentbíbor a lakóhelye, ezt láthattuk. Vallásukat tekintve vannak köztük ma is katolikusok, evangélikusok. Jelentős családról van szó, több papot, értelmiségit és írót is adott a vidéknek. Ilyenek tudok említeni, mint Luttár Pál, aki 1900-ban Luther Márton életéről vend nyelvű könyvet adott ki. Luthár Miklós katolikus tanító szintén író, de nem valami dicséretes a szerepe, ő mindenkit el akart magyarosítani az iskolájában, emiatt szembekerült a nemzeti eszmét hirdető katolikusokkal. Adam Lutar evangélikus lelkésznek nagy érdeme van abban, hogy az evangélikus liturgia a Muravidéken meg tudta őrizni a lokális szlovén nyelvet a mai napig. Hasonló nevűek vannak még a vidéken, mint a Lutharics, ez a Luttárból származtatható, a jellegzetes szláv képzés egyik példája. 2012/04/12, 09:30:05" [1]

"A Lutharits címer vázlatát nagyapámnak elküldte egy fogorvos Lengyelországból, és véletlenül megtaláltam."2013/03/16, 23:14:52 [2]

Lutheritz címer
  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs