Címerhatározó/Kosztka címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kosztka családok címerével foglalkozik.


Kosztka[szerkesztés]

Thurzó Ferenc 1561-ben meghalt első feleségének, Kosztka Borbálának rajeci síremlékén látható Kosztka címere: Kígyó cölöpösen, a fején kereszttel, a sisakdísz elefántormányok.

Kosztka Miklós 1524-1532 között hatalmában tartotta egész Árva vármegye területét, az ifjabb Szapolyai János helytartójaként. I. Ferdinánd király 1527-ben a teljes árvai váruradalmat hű szolgálataiért örökös birtokként Thurzó Eleknek adományozta, de nem teljesítette be a császár politikai elvárásait és Kosztka oldalára állt. Ezt követően a Thurzó család egy évszázadon át uralta Árva megyét.

+++++++

[A cseh] Kostka Miklós és a Dubovec János 1534. szeptemberében együtt kaptak magyar indigenátust. (PÁLFFY Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. Budapest : História–MTA Történettudományi Intézete, 2010, (História könyvtár: Monográfiák 27) 295.)

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Kosztka 1693[szerkesztés]

Kosztka, melyről itt szólani akarunk, a VI. köt. 563. lapján van említve. E szerint a családnak, mely nagyobbára Veszprém vármegyében él, alapító törzs András, ki István és Zsuzsanna testvérével 1693. jún. 30-án I. Leopold királytól kapta címeres levelét; és ebben az itt látható címert, mely az idézett helyen leírva közöltetett. Nevezett Andrásnak fiai voltak: László, Ferencz-János és György. Ezek közül Ferencz-János 1736. évben táborkari hadbírónak (General-Landes-Auditor) iratik, és 1771-ben bánátusi administrátor. Ennek fiai 1. János-Teodor. 2. Mihály 3. és Ádám. Ezek közül János-Teodor 1771-ben bánsági igazgató főmérnök, a Béga csatorna terv kivivője, miért aranyéremmel díszítetett. Ennek fiai a) Ferencz őrnagy b) Jakab Arad megyei főmérnök, és Pál Krassó megyei volt főmérnök, már meghaltak. A legutóbbi Pálnak élő fiai közül Lajos lak. Pápán.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs