Címerhatározó/Koromházi címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Koromházi család címerével foglalkozik.


1889 [1418.] Máj. 9. (Constantie, f. 11. p. ascens.) Zs. Coromhas-i Barnabás fia: Egyed kérésére és szolgálataiért, amelyeket neki és a szent királyi koronának különösen Bozne, Lombardié, Rascie ac presentibus Alamanie ac aliis quampluribus [mundi partibus] személyét és javait nem kímélve nyújtott, neki és általa carnalis testvéreinek: Mátyásnak és Mihálynak, valamint consanguineus és condivisionalis testvéreinek: Vincze de eadem-nek meg fiainak: Bálintnak és Antalnak, Corom-i Jánosnak meg fiainak: Barnabásnak és Mihálynak, Kortweles-i néhai Gergely fiainak: Lőrincnek, [...], Kozmának és Damjánnak, Lukácsnak meg fiainak: Kelemennek és Bálintnak, valamint Baba-i Peres (dictus) Péternek és fiának: Jánosnak adja a bemutatott, ez oklevél élén appropriatis coloribus diversis lefestett arma seu nobilitatis insignia, és nemességük nagyobb dicsőségére de habundantiori plenitudine speciális gratie nostre engedélyezi, hogy azt in preliis, hastiludiis, torneamentis, duellis et in omni exercitio militari et clientali hordják. Az oklevélre a magyar királyként használt titkospecsétjét függesztette. - A címer: a balra dőlt, kerek talpú pajzs mezejében balra fordulva lépő, szembe néző, mellén karddal balról átlósan átdöfött oroszlán. A balra fordult, mindkét oldalán takarókkal ellátott zárt sisak díszében a pajzsbeli kép. (A színek a fekete-fehér fényképről nem állapíthatók meg.)

Hiányos, vízfoltos hártyán, címerképpel, függőpecséttel. SNA Révay család lt., Blatnica 1-3. (DF 259309.)

(Mályusz Elemér - Borsa Iván szerk.: Zsigmondkori oklevéltár (1417-1418). Budapest, VI. 1999. 479-480. 1189. szám [1])

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs