Címerhatározó/Kalaposcéhek címere

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a különféle települések kalaposcéheinek címerével foglalkozik.


Győri kalaposcéh[szerkesztés]

A győri főerőd kalaposcéhének pecsétje 1638.png

A győri főerőd kalaposcéhének pecsétje, 1638, Xántus János Múzeum, Győr

Leírás

Középen elfűződött, gyűrűzött szárú, kovácsoltvas nyélre erősített sárgaréz nyomólappal készült. A dúc körirata az erősen profilált levélkoszorú és a sima belső keret gyűrűjében húzódik. A felirat német nyelvű: „S(iegel) EI(ne)S ERS(a)M(en) HANTWERT(s) D(er) HVTER IN K(aiserlicher) HAVT VESTVNG RAW IN”. A mezőben kapott helyet: „1638 VNGEREN”. A tipáriumot az előző évben kiváltott kiváltságlevél nyomán készíttették. Figyelemre méltó, hogy a regiment-alattvaló mesterek a győri káptalan szabadalomlevelét használták. Ennek valószínű oka lehet, hogy a mintául vett 1630-as bécsújhelyi szabályzatot a földesúri hatóság magyar nyelven a polgári süveggyártók számára is megfogalmazta és érvényesítette. (XJM céh. 56.8.2.) A német mesterek pecsétlőlapján — a belső kör alakú mező ovális kartusában — szárnyas angyalfejek között egy aszimmetrikus karimájú fejfedő a fő címerelem, mellette — a pajzson kívül — felhajló karimájú nemezkalap, jobbra széles karimájú papkalap rajza szerepel.

[1]

  • Irodalom:

A céh címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Győri kalaposcéh pecsétje 1842.png

A győri kalaposcéh pecsétje, 1842, Xántus János Múzeum, Győr

Leírás

Sárgarézből készült. Esztergált megmunkálású nyomólapjából kiinduló nyele nyers reszeléssel kialakított csonka gúla alakot ölt. A nyomólap vésete a 19. századi típusokat követi, sima, áttekinthető szerkezet, szabályos munka. A címertartó oroszlánok ívelten szélesedő alapon állnak, melyben a pecsétvésés dátuma — „1842” — szerepel. A címertartó oroszlánok markában egy cilinderkalap jelképezi a céhet, fölötte nyitott ötágú korona lebeg. A körirat német nyelvű: „SIEG(el). D(er). BÜRG(erlichen). HUTMACHER INNUNG D(er). KÖN(iglichen). F(rei). ST(adt). RAAB”. A pecsétkép kalapábrája új technológiával készített típust mutat, mely eltér az erődbeli kalaposok szőr, bőr és nemez alapanyagú fejfedőitől (lásd 25.). A cilinder vagy köcsögkalap készítésénél ugyanis nem a szokott nemezesített alapanyagot használták, hanem a külön elkészített kalapvázra bolyhosított plüss-szövetet húztak. A fejfedők készítése — a mindenkori divatnak megfelelően — több szakmát is érintett és gyakran sok vitára adott alkalmat a köztük lévő határok kijelölése. A prémes fövegek például a szűcsök körébe tartoztak és olykor a kalaposok is „belekontárkodtak”, ha a vásárlói igény úgy kívánta. (XJM céh. 54.8.32.)

[2]

  • Irodalom:

A céh címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Hómezővásárhelyi kalaposok[szerkesztés]

  • Irodalom:

A céh címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[3]


Nyitrai kalaposcéh[szerkesztés]

Klobučníci.jpg

A nyitrai kalaposcéh címere, a 18. sz. vége

  • Irodalom:

NOVÁK, Jozef – ŠVEC, Ján: Cechové znaky. Bratislava: Mladé letá, 1975

A céh címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Székelyudvarhelyi kalaposcéh[szerkesztés]

Székelyudvarhelyi kalapos céh (1865).png

A székelyudvarhelyi kalapos céh pecsétnyomójs, (1865)

KALAPOS CÉH pecsétnyomója. A kör alakú pecsétkorong átmérője 37 mm, az egy darabból készült nyelével teljes magassága 69,5 mm. Külalakra teljesen megegyezik a csizmadia társulat 1867-ben készült, valamivel kisebb méretű pecsétnyomójával, csak a nyél végéről a kis piramishoz hasonló rész hiányzik. Vége ellapult a rámért ütésektől. A pecsétmezőt a peremével párhuzamosan bemélyített kör zárja le. A pecsétmezőben két ágaskodó oroszlán természetes helyzetben lévő magas cilindert tart. Az oroszlánok két, keresztbe tett leveles ágon állnak. A kalap fölött ötágú korona lebeg. Kurzívval vésett felirata: A.Sz.Udvarhely Kalapos Czéh Petsettye. Bizonyosan állíthatjuk, hogy egy vésnök készítette, vagy egyazon mintára készült a Csizmadia Társulat pecsétnyomójával. A céh 1865-ben készült szabályzatának 78. pontja szerint: „Társulati petsét. Társulatunknak egy következő köriratú petséteje van: Sz. Udvarhely Kalapos Czéh petséttje”.

Zepeczaner Jenő: SZÉKELYFÖLDI CÉHPECSÉTEK. Acta Siculica 2011, 409–424.

[4]

  • Irodalom:

A céh címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még: