Címerhatározó/Jékey címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Jékey család címerével foglalkozik.


bulyi és porcsalmai Jékey[szerkesztés]

Szabolcsi eredetű, régi nemes család. Zelemér fia Zadúr, már 1291-ben nyeri adományul Jéke szabolcsmegyei községet III. Endrétől. Zadúr jeles katona volt, a király udvarában szolgált s Albert osztrák herczeg ellen Bécs város kapui előtt vitézül harczolt. A család egyrésze Szabolcsból Szatmárba, a másik része Erdélybe szakadt. Tagjai közül Ferencz 1659-ben egész Géberjénre, Sándor 1729-ben Ököritó, Porcsalma és Czégény községekre kir. adományt nyernek; ugyanakkor László, Gyügye és Dányád helységekben nyer kir. adományt. Zsigmond, (1711) Szatmár vármegye alispánja. - Sándor, (1732-1738) Szatmár vármegye szolgabírója. - I. Imre (1773) tábornok. - II. Imre, (1804) Szatmár vármegye főjegyzője. - Móricz, 1848-49 honvéd, 1867-1872-ig főszolgabíró, 1872 január 8-tól 1881 április 6-ig Szatmár vármegye alispánja. - Zsigmond, volt országgyülési képviselő, vm. bizottsági tag stb., ennek fiai: István, szolgabíró az erdődi járásban, - László, földbirtokos, - Sándor, a fehérgyarmati járás főszolgabírája, ennek fiai: Ferencz és Sándor. A család Géberjén, Fehérgyarmat, Ököritó, Győrtelek, Nagyecsed, Dobrácsapáti, Udvari, Hirip, stb. községekben birtokos.

Czímer: kékben, aranyfészekben ülő pelikán, három fiókját eteti. Sisakdísz: kardot tartó, könyöklő pánczélos kar, melyen átütött török fő van. Takarók: kékarany.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs