Címerhatározó/Ipolyi címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Ipolyi család címerével foglalkozik.


Ipolyi Gáspár (1707-1762) apát vezeklő ruhája

Ipolyi Gáspár, esztergomi kanonok, Szalkai (Hont megye) származású volt.

1728-ban a budai Széchenyi papnevelőbe bölcseletet tanult, teológiát Nagyszombatban. Mint 3. éves kilépett a papnevelőből, 1733-ban dömösi plébános lett. Az 1734 egyházi zsinat alkalmával helyettes titkár volt. 1736-ban muzslai plébánossá nevezték ki, ezután 1742-ben Dunaföldváron lett plébános. Innét 1749. esztergomi kanonokká, majd bakonyi címzetes apáttá, 1754. honti főesperessé, 1760. Szent Györgyről nevezett préposttá és főszékesegyházi főesperessé nevezték ki.

Meghalt 1762-ben, 55 éves korában.

Halála után testén megtalálták vert vasból és vassodronyból készült vezeklő ruháját, amely a kincstárban a mai napig látható. 1823-ban a Bakócz-kápolna kriptájából az új Bazilika kriptájába átvitték, az esztergomi nép ruhájából ereklyéket vitt szét, birétumát is levették a fejéről.

Márvány sírlapját Németh György püspök készíttette.

1979-ben Lékai László bíboros a kanonoki stallumokat jeles személyiségekről nevezte el – ezek egyike Ipolyi Gáspár volt.

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs