Címerhatározó/Ilosvay címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Ilosvay család címerével foglalkozik.


nagyilosvai Ilosvay[szerkesztés]

Beregmegyei ősnemes család. Első ismert őse Tatamér, kinek fia Bazarád oláh vajda. Ennek fiát, Bogdán vajdát 1330-ban telepítette Róbert Károly Máramarosba. Miklós és Maxim 1330-1334 között telepedtek Beregmegyébe, mintegy 24,000 hold területet foglalva el az Ilosva folyó partján, melyen megtelepítették elsőben is Nagyilosvát s arról felvették családi és később előnevüket is. A nemzetséget Maxim terjesztette tovább, kinek György nevű fiától született fia Ilosvay Karácson; ennek László nevű fiától származott az Ilosvay család, mely a XIV., XV. században szakadt Szatmár vármegyébe, a hol 1560-ban llosvay Mihályt és társait Vitka helység fele részébe iktatták be, királyi adomány útján. Beregmegyei jószágaikon kívül, Szatmár vármegyében, Fehérgyarmaton, Penyigén, Kömörőn, Istvándiban Dányádon, Tunyogon, Fülpösdaróczon, Tatárfalván, Mátészalkán és Nyirmeggyesen volt birtokos és ez utóbbi helyen ma is az. Jelenleg élő tagjai közül Aladár, Szatmár vármegye alispánja. - Bálint belügyminiszteri titkár, - Tihamér, cs. és kir. kamarás, huszár-őrnagy, - Ferencz árv. elnök. - Lajos, udv. tanácsos, műegyetemi r. tanár. - Sándor, cs. kir. őrnagy. - Béla, magánzó, - Jenő, közjegyző, - Ferencz, gazdatiszt, - Gusztáv, határrendőrségi kapitány, - Lajos (Leo), honvédhadnagy, - Péter, honvédhadnagy, - I. György, Péter, Sándor, János és Imre kiskoruak, - I. Endre, nyug. főszolgabíró, - II. Endre, II. György, - László, m. kir. pénzügyigazgatósági számvizsgáló.

Czímer: Négyelt pajzs, I. vörös mezejében aranykorona; 2. kék mezejében kardot tartó pánczélos jobb kar; 3. kék mezejében jobbra úszó két hal egymás felett; 4. vörös mezejében zöld alapon két lombos fa. Sisakdísz, vörös ruhás magyar, szemközt álló növekvően jobb kezével hátára vetett rúdon két halat tart, balját csípejére támasztja. Foszlányok: kék arany, vörös arany.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs