Címerhatározó/Igaz címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Igaz családok címerével foglalkozik.


tordai Igaz[szerkesztés]

András, valamint fiai: Péter, András és György, 1669 febr. hó 13-án nyertek címeres nemeslevelet Apaffy Mihály fejedelemtől, melyet 1683 ápr. 8-án hirdettek ki Bihar vármegyében. György fia Pál Makóra költözött. Fia György (szül. 1800) Temes vármegyében szerzett birtokokat. Unokája Kálmán-Dezső (szül. 1860) 1897 okt. 4-én hirdettette ki nemességét Temes vármegyében. Jelenleg Széphely községben birtokos. Címer: Kékben, zöldalapon, jobb előlábában kardot, baljában aranyalmát tartó, természetes színű oroszlán. Sisakdísz: cölöpösen állított, hegyes tőrt tartó mezítelen kar. Takarók: veresezüst-kékarany.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Bihar vármegyéből származik, honnan a család egyik ága 1693-ban Doboka vármegyében telepedett le, de az újabb korban Békés és Szatmár vármegyékben is elterjedt. I. Kálmán és neje Anna, fia Gáspár, továbbá ezekkel együtt Szürthei Szabó Tamás, ennek neje, fiai és testvérei 1583-ban kaptak czímeres nemeslevelet Rudolf királytól, melyet 1607-ben Nagyváradon hirdettek ki. Tagjai közül Sámuel, egyike volt az első magyar íróknak. - Károly XIV. Lajos alatt franczia tábornok. - II. Károly (megh. 1905.) kir. járásbíró. Atyja Pál, tiszadobi lelkész, ennek atyja: Sámuel, miskolczi ref. esperes. - II. Pál, békési ügyvéd. - Károly ny. főhadnagy, nagykárolyi birtokos. - Lajos kolozsvári kulturfőmérnök. - Béla, czímzetes kanonok a pécsi püspökségnél - György (megh. 1900. körül) nagykállói ügyvéd. - III. Pál balmazújvárosi birtokos.

Czímer: kékben, hármas zöld halmon ágaskodó fehér egyszarvú, melynek nyakán hátulról görbe kard van átütve. Sisakdísz: az egyszarvú, növekvően. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.[3]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs