Címerhatározó/Hulják címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Hulják család címerével foglalkozik.


A Frivaldszkyaktól még korábban elágazott és Rajecen letelepedett Hulják család egy tagja, Hulják Miklós és családja Lipót királytól 1691. május 21-én címeres levelet kaptak.[Nagy Iván i. m. pótkötet, 283.] A címernek csak leírását ismerjük: Kék pajzson széles talajból kinövő zöld pálma mindkét irányba terjeszkedő ágaival, a sisak felett: jobb karmával kerek követ fogó, koronás daru, amely bal lábán áll és két sasszárny fogja közre. A sisak csúcsán a szalagok színe kék-arany és ezüst-vörös.[41] A pálma nyilván sub pondere crescit.

[41] Heraldikailag pontatlan leírása: „Scutum nimirum militare erectum coelestis coloris, fundum ilius argilloso late patentiori campo interoccupante, super quo palma viridis, extensis in utraque partem ramus esse cernitur, scuto demum incumbentem galeam militarem craticulatem sive apertum, regio diamante ciconiam pedem dextro quidem rotundum unguibus compressum lapidem elevan (így) synistro vero erecte stantem, ac inter duas aquilinas alas comprehensam proferen (így) ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis, seu limmiscis, hinc flavus et coeruleis, illinc autem candidis et rubris stb." (OL, Y1: Országos Levéltár iratai. Általános iratok, Fáy Gyula ősfája (1904) 44. fol.)

[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs