Címerhatározó/Huldreich címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Huldreich család címerével foglalkozik.


A [bártfai Szt Egyed] templom belsejében ma is eredeti helyükön, a padozatban fönnmaradt kopott sírkövek közül Huldreich Lénárd biróé 1659-ből a szentélyben, a sekrestye ajtaja mellett a reneszánsz stílű hármas széke alatt van s leírása Myskovszky nyomán a következő. A homokkőből faragott emlék felső részét babérkoszorúba foglalt domború pelikán díszíti egymásba font H. L. betűkkel. Ez alatt a következő nagybetűs felirat van :

HULDREICH BARTPHANI DNI, QUONDAM DECUS URBIS ET ORBIS, SPE VITAE AETERNAE CONDITUR HOC TUMULO ME AUE ISTO (?) PATRIA TRANSILVANUS FUIT ILLE, HIC CIVIS SOLERS VIROQUE SENATOR OVANS, IUDICIS OFFICIO PER SEPTEM FUNGITUR ANNOS, SEXAGINTA ET TRES EXPLEVIT IPSE HIEMES. L. W. F.

A sírkő keretléczének felirata :

MOMIMENTUM VIRI AMPLISSIMI PRUDENTISSIMI LEONARDI HULDREICH CONSULARIS ET IUDICIS QUONDAM MERITI, QUI. ОВIIТ IN CHRISTO ANNO MDCLIX DIE 21 APR. AETATIS LXIII.

Huldreich Lénárd kezdőbetűi a bártfai régi városház erkélyes tornyán az 1641-ben festett czímerpajzsok egyikén is szerepelnek, valamint a déli kapunak ma az orgonakarzat alatt heverő 1655-ben készült faragott szárnyán.


  • Irodalom:

Divald Kornél: A BÁRTFAI SZENT EGYED TEMPLOM. Archaeologiai Értesítő. 1918-1919. 65-92.[1]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs