Címerhatározó/Hosszútóthy címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Hosszútóthy család címerével foglalkozik.


váti Hosszútóthy[szerkesztés]

Hosszútóthy László erdélyi (1631-1633), váradi (1633-1646), váci püspök (1646-1648) címere, Siebmacher alapján
váti Hosszútóthy György, veszprémi főkapitány

Nagy Iván:

Hosszútóthy család. (Hosszútóthi †).

Zala vármegye egyik régiebb családa, később átszármazva Veszprém vármegyébe is, hol Cseszneket, Ugodot, Pápát stb. birták.

Ösük Hosszútóthy Márk állitólag 1365-ben kapitány. Lehoczky Stemmat. II. 175. – A Troph. Estoras. nyomán e családról van nemzékrend a Geneal. authent. Mss. tom. I. is, de az koholmány.*

György 1505-ben Veszprém vármegye követe a rákosi országgyülésre. Jászay Pál: A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után. 157.*

Másik György 1557-ben követ a regensburgi gyülésre, 1559-ben országgyülési kiküldött, 1559-ki 42. törv. cz.* 1566-ban törökországi követ. Istvánffy 1685-ki kiad. 322.*

János 1560-ban országos rovásoló (dicator) Zala vármegyében. Tudományos Gyüjtemény 1830-ki foly. XII. köt. 8. lap.*

Farkas élt 1530. táján, neje Ostffy Erzsébet volt.

István 1604- és 1613-ban az országgyülés által a határvizsgáló választmány tagjául neveztetik ki. 1604-ki 15-ik, 1613-ki 26. törv. cz.*

László szepesi prépostból erdélyi püspök, innen 1646-ban váradi, innen 1648-ban váczi püspök, egyszersmind kir. táblai ülnök. Meghalt 1649-ben.

György élt 1649-ben, 1649-ki 60. törv. cz.* s ugy látszik – benne halt ki a Hosszútóthy család.

  • Irodalom:

GLEJTEK, Miroslav: Pečate spišských prepoštov od polovice 15. storočia do roku 1776, In: Z dejín spišského prepoštstva, Spišské Podhradie 2010, p. 259 - 259 (fig. 13, 14) http://www.cirkevneerby.sk/pril/spisski_preposti.pdf

NOVÁK, Jozef: Rodové erby na Slovensku I, Martin 1980, p. 120, tab. XIX.

  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs