Címerhatározó/Homrogdi címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Homrogdi család címerével foglalkozik.


Homrogdi.

Homrogdi. András, 1459-ben Abaujvármegye alispánja volt. (Cs.)[1]

  • Irodalom:

Borovszky: Abauj-Torna vármegye és Kassa. In: Magyarország városai és vármegyéi

Abauj-Torna vármegye nemes családai című fejezet, 533-550.

[2]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs