Címerhatározó/Hollóssy címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Hollóssy család címerével foglalkozik.


gertenyesi Hollóssy[szerkesztés]

A család alapítója Korbuly Bogdán szamosújvári polgár, aki 1832 máj. 3-án családnevének Hollóssyra való átváltoztatása mellett nyert címeres nemeslevelet és Gertenyes helységre adományt. A nemeslevelet 1832 okt. 8-án hirdették ki Temes vármegyében. Fiai közül Mihály (szül. 1811, †1889) a csáki járás főszolgabirája; József (szül. 1824, †1892) 1848/49 honvédszázados, később a buziási járás főszolgabirája; Antal (szül. 1820, †1886) Végváron, később Törökszákoson volt főszolgabíró. Leánya: Kornélia (†1890 febr. 10.) a XIX. század hatvanas éveinek egyik ünnepelt művésznője, Krivinai Lonovich József főispán neje. Antal fia István (†1889) Lippán volt szolgabíró. Salamon fia Gyula (szül. 1861) volt központi járási főszolgabíró, jogtudor, jelenleg Temes vármegye főjegyzője. Címer: négyelt pajzs. 1. kékben egyenlő szárú arany-kereszt. 2. és 3. veresen aranymarkolatú görbe kardot tartó könyöklő páncélos kar. 4. kékben arany-gabonakéve. Sisakdísz: fészkében ülő kiterjesztett szárnyú gödény vérével fiait táplálva. Takarók: veresarany-kékezüst.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs