Címerhatározó/Holló címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Holló családok címerével foglalkozik.


Holló 1652[szerkesztés]

Holló Ferenc, általa felesége Török (Theörek) Erzsébet, gyermekei Mihály, István, János, valamint Kun (Kún) Mihály és felesége Holló Erzsébet, gyermekeik János, István, Ilona, Katalin; Kun György (Mihály testvére) és gyermekei: János, István, Ilona, Katalin címereslevelét 1652. április 6-án Bécsben adományozta III. Ferdinánd. A nemesítést 1657. január 26-án Petneházán, Szabolcs vármegye közgyűlésén hirdették ki.* [* MUO 167. Régi jelzet: 1/1951. A mellékelt lap szerint a levéltárba kerüléskor még eredeti fémdobozában tárolták, aminek mai holléte ismeretlen.]

Az armálist* [* 618x680/135/149x122 mm.] III. Ferdinánd, Szelepcsényi György nyitrai püspök és Ruttkay András titkár írta alá.

Az oklevélen fennmaradt a vörös-sárga-kék-fehér zsinóron függő természetes színű viaszágyba foglalt, kopottas pecsétképű, de ép vörös függőpecsét is.

Arany keretben aranyszínű növényi ornamentikával díszített kék mező sarkaiban felül jobbra Magyarország, középen ovális pajzsban a császári kétfejű sas, balra Csehország címere látszik. A kék szőnyegen ovális zöld babérkoszorú által övezett kékeslila damaszkolt mezőben helyezkedik el a címer: „Álló katonai pajzs, vörös színű, alját zöldellő mező foglalja el, ezen egész[alakos] páncélos katona, teljes testével egyenesen áll, bal kezét derekára teszi, jobbjában pedig meztelen szablyáját – csúcsára török feje van tűzve – rázza és a pajzs jobb oldala felé fordulva látható. A pajzsra rostélyos vagy nyílt katonai sisak támaszkodik királyi koronával, másik páncélos katona derékból emelkedik ki, egyébként az alsóhoz mindenben hasonló, szépen díszíti. A sisak tetejéről vagy csúcsáról sisaktakarók vagy foszlányok, innen sárga és sötétkék, onnan pedig fehér és vörös, a pajzs széleit szelíden körülfolyják és a pajzsot illően díszítik.”* [* „Scutum videlicet militare erectum rubri coloris, fundum illius viridi campo occupante, in quo integer vir militaris cataphractis corporis sui mole erecte stare, manuum sinistra lumbis injecta, dextra vero nudum acijnacem caput Turcico cuspidi ejus injecto vibrare et ad dextram scuti partem conversus esse cernitur. Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam sive apertam regio diademate alterum virum militarem cataphractum pubetenus eminentem alioquin inferiori per omnia similem proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae lacinijs seu lemniscis, hinc flavis et caeruleis, illinc vero candidis et rubris, in scuti extremitates placide diffundentibus illudque decenter exornantibus…”]

A nagylétai Holló család a 18. század elsı felében többször is eredetiben bemutatta az armálist a nemesi deputáció előtt.* [* HBML IV. A. 1/j. 1. k. 213., 729., 949., 1487.][1]

  • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. 88-89. (PhD értekezés) [2]


  • Külső hivatkozások:krompachi Holló[szerkesztés]

Krompachi Holló Zsigmond 1659. július 28., Bécs I. Lipót címermódosítás általa: testvére János, annak fia Zsigmond

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[3]

Krompachi Holló Zsigmond Xavér 1676. március 26., Krakkó III. János lengyel király lengyel indigenátusi diploma és címerének elismerése

R 126

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[4]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs