Címerhatározó/Hodossy címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Hodossy család címerével foglalkozik.


Igen régi család, mely 1287-ben nyert donációt a pozsonymegyei Hodosra. Trencsén megyében lett földbirtokos. Hodossy Mihály újhelyi harmincados 1552-ben Oláh Miklós esztergomi érsek, királyi helytartótól adományt szerzett Övistyére; Hodossy Mihláy neje eörvistyei Borju Erzsébet. Hodossy János özvegye nemes Rohody Judit 1643-ban még él. Az 1678 évi nemesi összeíráskor Nagyövistyén a korábbi János fia, Hodossy István, az 1690 évinél özvegye nemes Filo Anna szerepel.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Címerleírás: Kékben zöld dombon lombos fa két oldalán a fa felé fordult két kiterjesztett szárnyú fehér pelikán. Sisakdísz: könyöklő páncélos kar görbe kardot tart. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs