Címerhatározó/Hnyiczow címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Hnyiczow család címerével foglalkozik.


Hnyiczow Lénárd bártfai városi jegyző címere, Bártfa 1453-as címeres leveléről (129. lap)

A [Bártfa városának 1453-as címeres levelén a] czímer alatt látható Hnyiczow Lénárd akkori városi jegyzőnek jelvénye. A pajzs fehér mezején egy makkgyümölcs zöld leveleivel és virágával van ábrázolva, a czímerpaizs mellett a következő felirattal: Leonardi Notarii Dui her arma attulit

Ezen városi czímer után, és pedig egy nem rég felfedezett okmány szerint, még ugyanazon évben (1453) készült a város nagy pecsétje,

Myskovszky Viktor: BÁRTFA VÁROS LEGRÉGIBB PECSÉTJEI ÉS CZÍMERE. Turul 1892/3. 125-136.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs