Címerhatározó/Himi címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Himi család címerével foglalkozik.


Himi. Him, Buzinka, Papi, Kucsik, Felső-Láncz községekben birtokos. (Cs.) [1]

  • Irodalom:

Borovszky: Abauj-Torna vármegye és Kassa. In: Magyarország városai és vármegyéi

Abauj-Torna vármegye nemes családai című fejezet, 533-550.

[2]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs