Címerhatározó/Hencz címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Hencz család címerével foglalkozik.


Hencz aliter Sauer[szerkesztés]

Az akkor még Vas megyében élő Hencz Balázs és testvére, György 1627. július 18-án nyerte el a nemességet. Utódaik a Hencz aliter Sauer néven szerepeltek. Károly (1808-1884) költözött először Somogy megyébe, mint balatonszentgyörgyi tiszttartó. 1841-ben hirdették ki itt is a nemességüket. A XX. század első felében a veszprémi püspökségtől béreltek birtokot Andocson és a hozzá tartozó Németsürü-pusztán, illetve Karád határában, Taranyban, ahol eredményes gazdálkodást folytattak. Hencz Ferenc neve fogalommá vált a megye mezőgazdasági életében a XX. század első felében.

A család címere: vágott kék csücsköstalpú pajzsban zöld halmon álló, első lábait ragadozásra nyújtó jobbra fordult arany griff ágaskodik. A rostélyos sisakon lévő koronán is a pajzsbéli griff látható. A takaró jobbról kék-arany, balról vörös-ezüst. [1]

  • Irodalom:

Gőzsy Zoltán - Gőzsy Gáborné: A somogyi levéltár üvegablakai. Nemesi címerek a Somogy Megyei Levéltár üvegablakain. Kaposvár, 2000. 138-139.[2]

  • Külső hivatkozások:


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs