Címerhatározó/Heinrich címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Heinrich családok címerével foglalkozik.


Heinrich 1760[szerkesztés]

A Heinrich család címere. Heinrich János 1760-ban januárban kelt czimeres levélben nemesittetett meg Mária Terézia király-asszonytól.* [* (Adami) Collect. Herald. Nro 11.]

Czimere négyfelé osztott vért; az első és negyedik osztály kék mezejében királyi korona látszik átütve keresztben két lándzsával, és fölötti arany csillag ragyog. A második és harmadik osztály vörös mezejében hátulsó lábaira felállva fehér oroszlán első jobb lábában buzogányt tartva szemlélhető. A vért fölötti sisak koronájából pánczélos kar nyulik fel, meztelen pallóst tartva. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.

  • Irodalom:

Nagy Iván: Magyarország családai. ÖTÖDIK KÖTET[1]

  • Külső hivatkozások:

ómoraviczai Heinrich[szerkesztés]

Heinrich (Ómoraviczai).

Alajos és Ferencz 1827 jún. 1-én nyertek címeres nemeslevelet, hadi érdemeik jutalmául. Ferencz 1845 jún. 3-án családnevét Imrédyre változtatta. Jelenleg a családból két ág virágzik. A budapesti ágból Ferencz (†1896), fiai: Ferencz m. kir. udv. tanácsos, a budapesti kereskedelmi és iparkamara alelnöke, Aladár a III. osztályú vaskoronarend vitéze. A Temes vármegyei ág megalapítója Nándor (†1889), vlajkoveczi birtokos; fiai: István kir. közjegyző, Dezső (†1901), ennek fia Károly - és Árpád a fehértemplomi járás főszolgabirája, Elek budapesti ügyvéd.

Címer: négyelt pajzs. 1. veresben zöld halmon álló, befelé fordult arany-oroszlán. 2. kékben ezüst-horgony. 3. kékben két ezüst-pólya fölött, leveles arany-korona. 4. veresben, zöld halmon álló arany-oroszlán. Sisakdísz: jobbról arannyal és veressel, balról kékkel és ezüsttel vágott nyílt szárny között, veres-fehér-zöld színű lobogó. Takarók: kékezüst-veresarany.[2]

  • Irodalom:

TEMES VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Néhai Lendvai Miklós anyagának felhasználásával írta: Reiszig Ede dr., a közp. szerk. biz. tagja. In: Borovszky: MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI. Temes vármegye [3]

  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs