Címerhatározó/Hatmanstorf címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Hatmanstorf család címerével foglalkozik.


Az adományban Nagykapusi Hoffmaister Miklós küküllői főesperes és testvérei: János, Bertalan és Gáspár részesülnek, kiknek érdemeiről az armális szövege részletesebben nem emlékezik meg. Nevezettek nemcsak a czímer, hanem az armális szövegében leírt zászló viselésére is engedélyt nyernek.

Az armális birodalmi formában, az oklevél közepére festett czímerképpel van kiállítva. Heraldikai szempontból több tekintetben érdemel figyelmet. A heraldikai szabályoktól eltérőleg érczre érczet alkalmaz nemcsak a czímerképben, hanem a takaróknál ís. Egyedülálló eset a zászló adományozása, melyre a középkori hazai heraldikai emlékekben második példát nem tudunk felmutatni. Hogy a zászló adományozásának mi volt a jelentősége, azt nem tudjuk megmondani. A zászló színeinél fogva talán vonatkozásban van a czímerszerző nemzetiségével, miután a czímerszerző kétségkívül azonos a szász származású Kapusi Miklós küküllői főesperes, fejérvári kanonok, királyi kanczellári protonotariussal, kiről az oklevelek 1455-ben tesznek említést.

Az armális hátlapján XVIII. századi írással a család neve Hatmanstorf-nak van írva. A család 1736-ban nevét Hofmansdorfi előnévvel Hatfaludy-ra változtatta.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések

Lásd még: